ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੀ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯਾਤਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਧੰਧੇ ਦਾ ਰੂਪ  ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਏ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇਹ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ|
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ| ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ| ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *