ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾ ਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਖ: ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਕਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ। ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਕ : ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿਓਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ:ਤੁਸੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ -ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖਸਾਂਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਰਟੀ, ਪਿਕਨਿਕ , ਯਾਤਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ । ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਲੋ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਖਨਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਮੀਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *