ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ


ਮੇਖ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਸਰਦੀ, ਕਫ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ| ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ| ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ            ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਫੈਸਲਾ ਛਕਤੀ ਡਵਾਂਡੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ| 
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਛੀ- ਖੁਛੀ ਸਮਾਂ ਗੁੰਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਰਵਾਸ-ਸੈਰ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|   ਵਿਛੇਛ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮੀਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਨ -ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ| ਵਿਦੇਛ ਤੋਂ ਛੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਵਿਦੇਛ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| 
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇਛ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ| 
ਕੰਨਿਆ : ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|  ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਿਛੇਛ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|         ਨਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ             ਆਵੇਗਾ| ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ| ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ|  ਪਰਵਾਸ-ਸੈਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਨੌਕਰੀਪੇਛਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ|    ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖੁਛੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ | ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਫਤਹਿ ਮਿਲੇਗੀ| ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|  ਨਾਨਕੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|  ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਥਕੇਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣਗੇ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| 
ਬ੍ਰਿਛਚਕ  :ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਫੂਰਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਹਿ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ| ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗਾ| ਮਾਤਾ  ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ  ਹੋਵੇਗੀ| ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ| ਨਦੀ, ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਲਾਛਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|
ਧਨੁ : ਅਨੁਕੂਲ ਹਲਾਤ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਵਪਾਰ – ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਛੁਰੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਛੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ -ਗਰਮ ਰਹੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਵਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਛਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 
ਕੁੰਭ  :ਤੁਸੀ ਆਨੰਦ, ਉਤਛਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਛੁਰੂਆਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਵਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੋਵੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ : ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ                ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਫੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਉਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ            ਮਿਲੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਉਗੇ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਉਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *