ਇਹ ਤੇਲ ਨੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਹਤ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤੇਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤਾਂ ਆਈਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ . . .
ਗਾਜਰ ਦਾ ਤੇਲ
ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ  ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਨ ਕਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ|
ਦੇਵਦਾਰ ਦਾ ਤੇਲ
ਦੇਵਦਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਮੋਗਰਾ ਤੇਲ
ਤਣਾਉ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਇਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ|
ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਤੇਲ
ਇਹ ਤੇਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਉ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਸੌਫ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ
ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰੀਮਚਯੋਰ ਮੇਨੈਪਾਜ ਨਾਲ  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|
ਲੋਹਬਾਨ ਦਾ ਤੇਲ
ਲੋਹਬਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸੀਨਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਹਲਦੀ ਦਾ ਤੇਲ
ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਰਮੇਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ-ਫੁੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਐਵਕਾਡੋ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਤੇਲ
ਇਹ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ ਤੇਲ
ਬਟਰ ਮਿਲਕ ਜਾਂ ਜੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਨਾ ਪਚਣਾ, ਗੈਸ ਬਣਨਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *