ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਸਵਾਂ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਂਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ| ਆਮ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ| ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵੀਜਾਧਾਰਕ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹਨ| ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 10ਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹਜਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ| ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਵਧਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ| ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਰੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੰਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣ| ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਅਪਰਾਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕਪਿਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *