ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ| ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਤੱਤ ਸਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ (ਚਰਬੀ) ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ  ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| 60 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਲੀਵਰ ਨਵੇਂ ਸੈਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਉੱਤੇ ਜਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈਪਰ ਲਿਪਿਡੇਮਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪ੍ਰਿਨ, ਸਟੀਰਾਇਡ, ਟੈਮੋਜਿਫੇਨ ਅਤੇ ਟੇਟਰਾਸਾਇਕਲਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਫੈਟ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਟਿਸ਼ੂਜ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਜਮਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ| ਨਾਨ-ਐਲਹੋਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਨ-ਐਲਹੋਲਿਕ ਸਟੇਇਟੋ – ਹੈਪੇਟਾਇਟਿਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੀਵਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ, ਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 160 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ| ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਐਂਟੀ- ਡਾਈਬਿਟੀਜ, ਐਂਟੀ – ਐਪੇਲੇਪਟਿਕ, ਐਂਟਿ – ਟੀ ਬੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਐਂਜਾਈਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ|
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਬਾਇਉਪਸੀ ਵਰਗੇ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਕਾਲੇਸਟਰਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *