ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਗੈਲਕਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਗੈਲਕਸੀ ਹੈ| ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਫੈਲਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ – ਛੋਟੇ ਕਈ ਸੌ ਅਰਬ ਤਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੱਚੀ – ਤੀਹ ਗੈਲਕਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗਰੁਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਢਿੱਲੇ – ਢਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੈਲੇਕਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕਲਸਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ| ਉਂਝ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੀ – ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਗੋਲਾਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਾ -ਦੁੱਕਾ ਗੈਲਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ- ਕਿਤੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ  ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ|  ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਛਾਪ ਵਾਲਾ ਸਰਸਵਤੀ ਸੁਪਰਕਲਸਟਰ ਵੀ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਸੁਲਿਝਆ ਰਹੱਸ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣਗੇ|
ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *