ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਖ: ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਇੱਜਤ ਵੀ ਵਧੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ  ਵਧੇਗਾ| ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਔਖੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਕਰਕ: ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਸਿੰਘ:  ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ| ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝੇ|
ਕੰਨਿਆ: ਦੁਸਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਵਾਰੀ ਸੁਖ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੋਈ ਅਸੁਭ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਧਨੁ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਭ ਰਬਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇਗੀ| ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੌਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ|
ਕੁੰਭ: ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੁਸ ਮਿਜਾਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸੰਤਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣਗੇ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਭ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *