ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮਂੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੀ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਯੂ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 27 ਸੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬੀਟ ਬਾਕਸ, ਸੈਕਟਰ 19 ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਸੀ ਦਾ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਬੰਦ ਮਿਲੇ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਵੇਖੇ ਗਏ| ਇਹਨਾਂ ਬੀਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *