ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਹੁਲ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਸਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ|  ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਖੁਦ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ| ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *