HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ | ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਗਰ ਰਹੇਗਾ| ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ – ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ| ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਬਣੋ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਤਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਤਕਨੀਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗੀ| ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ | ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦਿਓ| ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ| ਮਿਤਰਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਬਣੇਗਾ| ਚਿੰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਿਨਭਰ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭT ਹੋਵੇ, ਟਾਲ ਦਿਓ| ਅਰਥਹੀਣ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|
ਕੁੰਭ: ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲਕਰ ਕਾਰਜ ਕਰੋ| ਵਿਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਘਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਟਾਲ ਦਿਉ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੀਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਦੈਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨਗੇ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ | ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *