HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਮਿਲੇਗੀ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ| ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਖੁਲਦੀਆਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ:ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫੁਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਢਿੱਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ |
ਕਰਕ : ਮਨ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ| ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ|
ਸਿੰਘ : ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਟਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੋਗੇ| ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ: ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ| ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ | ਮੌਜ – ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਤੁਲਾ:ਤੁਸੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਰਹੇਗੀ | ਸਰੀਰ – ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਜਗੀ ਅਤੇ ਸਫੁਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ – ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਮੀਨ, ਵਾਹਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|
ਧਨੁ: ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ – ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਛੋਟੇ ਭਰਾ- ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ -ਜੋਲ ਰਹੇਗਾ | ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮਕਰ :ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸ਼ੇਅਰ-ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ| ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਸਕੇ – ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਲਉਗੇ|
ਮੀਨ: ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਲਾਲਚ ਵ੍ਰਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਕੇਲ ਦੇਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *