HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਆਮਦਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਲ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਨ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਣ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ| ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ, ਆਮਦਨ ਠੀਕ -ਠਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪਰੰਤੂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ|
ਕਰਕ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਲਈ ਸਿਤਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ|
ਕੰਨਿਆ: ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਚਿੜ ਚਿੜਾਪਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ|
ਤੁਲਾ: ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਹੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਨੌਕਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਚਿੜ ਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮਕਰ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਧਾਰਨ, ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਲਸ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ, ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਣ ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ: ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਮੀਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ| ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ| ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *