ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਠੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

Read more