ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ

Read more