HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ|

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ:-ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਕਿਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ

Read more