HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ

Read more