HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਾਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ|

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ| ਰੋਜੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ| ਆਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਤਵ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ:-ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਦਿਮਾਗੀ ਤਨਾਉ ਅਤੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧਣਗੇ| ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : Áਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ| ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ| ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ| ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹੇਗਾ| ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰਨਗੇ| ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੋਰਟ-ਕਚਹਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|

Read more