HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਪੇਟ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ -ਵਿਵਾਦ ਟਾਲੋ| ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉਤਮ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਨੇੜੇ- ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਗੇ| ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਰਚਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਨੰਦ

Read more