HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਾਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ- ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ|ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ

Read more

HOROSCOP

ਮੇਖ : ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਵਾਉਣਗੇ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧੇਗਾ| ਵਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : Ãਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ| ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ| ਨਵੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਲਾਭ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ìਬੱਚਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ| ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਧਰਮ,ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ|

Read more