HOROSCPE

ਮੇਖ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਸੰਗ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ| ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫੁਰਤੀ

Read more

Horoscope

ਮੇਖ: ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਅਚਾਨਕ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੇਲ – ਸਮੂਹ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ

Read more