HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਧੇਗਾ| ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ-ਕੀਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਵੀ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਨਰਮ- ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜ ਚਿੜਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹੋਗੇ| ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖਿੱਚ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਹੇਗੀ| ਆਤਮਕ

Read more