HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਮਾਜਿਕ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਜ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

Read more