HOROSCOPE

ਮੇਖ:-ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : Üਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ| ਪੁਰਾਣੀ ਉਧਾਰੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ|

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ:-ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਿਆ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਰਹੇਗਾ| ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ

Read more

HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਰੂਟੀਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾ

Read more