HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੈਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ               ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ          ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ: ਦੁਸਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ                     ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਣਗੇ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਰਹਿਣਗੇ|
ਕਰਕ: ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ  ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ           ਰਹੇਗਾ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ| ਅੱਖ ਜਾਂ ਦੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ               ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਵਧੇਗਾ| ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ              ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪਰਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ| 
ਤੁਲਾ: ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਕੋਰਟ -ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ|
ਧਨੁ: ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗਾ| ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋਗੇ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ|   ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੇਤੁ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵੱਡੇ-ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ           ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੋਗੇ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਥਕਾਵਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ: ਘਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹੇਗਾ| ਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ| ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ|
ਮੀਨ: ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦਬਿਆ           ਰਹੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੋਗੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ|  ਡਰਾਮਾ, ਸਿਨੇਮਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *