HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲਓਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| 
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨੰਦ  ਮਿਲੇਗਾ|  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਮਜਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ|  ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਮਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ       ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| 
ਮਿਥੁਨ : ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ|  ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ|  ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| 
ਕਰਕ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ,  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਪ੍ਰੇਮੀਜਨਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਹੋਣਗੇ| ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ|  ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ| ਪੇਟ  ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਤਾਉਣਗੀਆਂ | 
ਸਿੰਘ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ|              ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ| ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| 
ਕੰਨਿਆ:  ਸਰੀਰਕ – ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|   ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਸਫਲ ਰਹੇਗੀ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਰਹੇਗੀ|  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ  ਲੈਣਾ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ |  ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| 
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ  ਚੰਗਾ ਬੀਤੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ| ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ        ਕਰੋਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|  
ਧਨੁ:  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਉ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰਹੇਗਾ|  ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ|  ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ|  ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਅਦਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ  ਉਠਾਓ| 
ਮਕਰ :  ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਸੰਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ|  ਦੋਸਤਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ|  ਸਮਾਜਿਕ       ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ         ਮਿਲੇਗਾ| 
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਵਰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ  ਹੋਣਗੇ |  ਨੌਕਰੀ -ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| 
ਮੀਨ:  ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ – ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਝੱਲਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ|   ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *