Horoscope

ਮੇਖ : ਸਰਕਾਰ – ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|  ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚਲੋ|  ਬਾਹਰ  ਦੇ ਖਾਣ – ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ| ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ| ਔਲਾਦ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ:  ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ – ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ,  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ:  ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਲਾਸਮਈ ਰਹੇਗਾ|  ਸਰੀਰਕ ਸਫੂਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ- ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ  ਹੋਵੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਫੂਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ|  ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਮਿਹਨਤ  ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ|
ਕੰਨਿਆ:  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ|
ਤੁਲਾ:  ਦਿਨ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰਹੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤਨ ਕਰਨਾ|  ਧਰਮ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ| ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ  ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ|  ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਧਨੁ :  ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ  ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰੋ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ|
ਮਕਰ:  ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|  ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ|  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਖੋ|
ਕੁੰਭ :  ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਰਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੀਨ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਤੇਵਪਾਰੀਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨ|  ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|Ô ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨਕੂਲ ਹੈ|Ôਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *