Horoscope

ਮੇਖ : ਤੁਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|  ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮੰਗਲਿਕ ਮੋਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ|   ਗ਼ੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਖਾਣ- ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣਗੇ| ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ :  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ| ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ,  ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕਰਕ :  ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ  ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ  ਕਰੋਗੇ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀ ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਖਦ ਰਹੇਗੀ|  ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਆਤਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ:  ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ|  ਮਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ|  ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ :  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ |  ਨਜਦੀਕ  ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਭੈਣਾਂ – ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀ ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜੀਪਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਕੇ-  ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇਗਾ |ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪੈਸਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਧਨੁ  : ਔਲਾਦ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਉਤਮ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ |  ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ |  ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ|  ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਕਰ :  ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ |  ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ:  ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ |  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ |  ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗਵਰਗ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ     ਹੋਵੇਗੀ| ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ : ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ|  ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਏਗਾ| ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ  – ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ  ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *