Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ  ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ|  ਘਰ ਦੀ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ |  ਸਿਹਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|  ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਸਨੇਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ|  ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ :  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ    ਹੋਵੇਗਾ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|
ਕਰਕ:  ਮਨੋਰੰਜਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਯਾਤਰਾ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ |  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ|  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਾਲ ਸਕੋਗੇ|  ਦੈਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ:  ਅਜੋਕੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਸ਼ੇਅਰ-ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|
ਤੁਲਾ :  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ|  ਸਰੀਰਕ ਸਫੂਤਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|  ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਸਕਤੀ ਹੈ|  ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਨਜ਼ਦੀਕ  ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੁੱਜਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ|  ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖ  ਆਨੰਦ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|  ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|  ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਧਨੁ  :  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ  ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|  ਕੰਮ ਵਿੱਚ  ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ |  ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਅਰਥਹੀਣ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ |  ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ  ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ,  ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਦੋਸਤਾਂ,  ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ |  ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ :  ਸਿਹਤ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ|  ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ|  ਕੋਰਟ – ਕਚਿਹਰੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਅਨੁਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ – ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|  ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਮੀਨ : ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਮਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਪਤ ਰਹੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ     ਹੋਵੇਗਾ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ  ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *