Horoscope

ਮੇਖ : ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਦੀ, ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|  ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ |  ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ  ਦੇ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|  ਵਪਾਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ  ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ  ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ  : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ –  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ| ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ  ਹੋਵੋਗੇ|  ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ  ਵਧੇਗਾ|  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਪੂਰਨ  ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ |  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਵਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ|
ਸਿੰਘ :  ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਬਾਹਰ ਖਾਣ – ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਰਹੋ| ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ|
ਕੰਨਿਆ : ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕੋਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ  ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਅਨੁਭਵ  ਕਰੋਗੇ|  ਸਾਮਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਤੁਲਾ:  ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ|  ਸੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ|  ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਸਿਹਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ|  ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰੇਗੀ|  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸ਼ੇਅਰ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ|  ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਧਨੁ :  ਸਰੀਰ-ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਫੂਤਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|  ਮਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਭਿਮਾਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਅਨੀਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਵੇਗਾ |
ਮਕਰ :  ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੀਆਂ|  ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ|
ਕੁੰਭ :  ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਓਗੇ| ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਨਾ ਉਤਰੋ|  ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖੋ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਦਾ ਅਨੁਭਵ  ਹੋਵੇਗਾ|  ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮੀਨ :  ਦਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਸਕੇ- ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ |  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਆਵੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *