Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਪਾਸ  ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਲੋ|
ਬ੍ਰਿਖ:  ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ|  ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ:  ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਰੱਖਣਾ|  ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲ- ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ  ਰਹੋਗੇ| ਪੜਨ-ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ  ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਬਣੋਗੇ| ਸਬੰਧੀਆਂ   ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਕਰਕ :  ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਗ ਜਾਣਾ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਰੋਗੀ ਰਹੇਗਾ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|  ਪੈਸਾ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ |  ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ |  ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਉ|  ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਉ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ:  ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ |  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਰਹੇਗੀ|  ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ|  ਕੋਰਟ – ਕਚਹਿਰੀ  ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|  ਧਨਹਾਨੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ|
ਤੁਲਾ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਪੂਰਣ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਦੀ ਸਾਜ-ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਮਾਨਸਿਕਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਧਨ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ |  ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ : ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨਰਮ- ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ |   ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਅਸਰ ਕਰਣਗੇ,  ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|  ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਉਗੇ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|   ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਮਕਰ :  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓਗੇ ,  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ|  ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣਗੇ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵ੍ਰੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ |  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਜੀਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ      ਹੋਵੇਗਾ |
ਮੀਨ :  ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੌੜਾ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ|  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ  ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *