Horoscope

ਮੇਖ:  ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਣ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ |  ਆਯਾਤ – ਨਿਰਯਾਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹਿਤਕਰੀ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ|  ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ|  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਾਨਕੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੂਰਣ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ  ਹੋਵੇਗੀ|  ਨੌਕਰੀ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੀ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ| ਆਤਮ- ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਢਿੱਡ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ |
ਕਰਕ:  ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ   ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ|
ਸਿੰਘ:  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਭਰਾ –  ਭੈਣਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|  ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗਾ| ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣ ਮੌਕੇ ਹਨ|
ਕੰਨਿਆ : ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ  ਆਨੰਦ  ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ |  ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ|  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ|  ਸ਼ੌਕ – ਮੌਜ  ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|
ਤੁਲਾ : ਆਪਣੀ ਕਲਾ-  ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਗੁਆਓ|  ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਖਰੇਗੀ|ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਓਗੇ|  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਮਨੋਰੰਜਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ| ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|  ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਗਰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਧਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|
ਧਨੁ:  ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ – ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਆਨੰਦ  ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਹੈ|  ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ|  ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਮਕਰ:  ਵਪਾਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਸੂਲੀ, ਕਮਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ  ਹੋਵੇਗੀ|  ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ  ਵਧੇਗੀ| ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੜਾਈ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ    ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ,  ਥਕਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|  ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫੂਤਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ – ਕਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਣਾ    ਪਵੇਗਾ|  ਸ਼ੌਕ – ਮੌਜ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ –  ਫਿਰਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ |  ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਆਦਾ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰੋ|
ਮੀਨ:  ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲੋ|  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨ  ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *