Horoscope

ਮੇਖ:  ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਹੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਸਲਾਹ ਹੈ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਮਿਥੁਨ: ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕਰਕ: ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਕਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|   ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜਤ ਰਹੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ: ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ
ਰਹੇਗਾ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਮ ਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ|
ਧਨੁ:  ਮੰਨੋਰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਰਹੇਗਾ| ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਯਾਤਰਾ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਗੁਜਰੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿਆਯਾਤੀ ਵਧੇਗੀ| ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰੋਗੇ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *