Horoscope

ਮੇਖ: ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਣੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ| ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|
ਕਰਕ: ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਇਸਤਰੀਵਰਗ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ: ਵਿਦੇਸ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਪਲ ਨੂੰ ਮਨਾਓਗੇ| ਇਸਤਰੀਵਰਗ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਛੋਟੇ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ| ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ|
ਤੁਲਾ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ| ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|   ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|
ਕੁੰਭ: ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹੋ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧੋ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *