Horoscope

ਮੇਖ : ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਏਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ| ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦ੍ਰਵਿਤ ਹੋ ਉਠੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ : ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣੋਂ ਧਨਲਾਭ  ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ|  ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ,  ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ  ਛਲਕ ਉਠਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ| ਦੋਸਤ, ਸਾਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਗਾਤ ਮਿਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ| ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਲਸ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ,  ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਰਹੋਗੇ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ : ਕੋਰਟ- ਕਚਹਿਰੀ  ਦੇ  ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|  ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਟਾਲੋ| ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ| ਔਰਤਾਂ  ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|  ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸੱਮਝ ਕੇ ਕਰੋ|
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ,  ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰ ਲਾਭ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹਿਣਗੇ|   ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਨਰਮ – ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਵਪਾਰ  ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ| ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ|  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ| ਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਦਿਨ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡਾ  ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਰਹੇਗਾ | ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ|  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਖਾਣ -ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ| ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|  ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ | ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ|  ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ|
ਮਕਰ:  ਦਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|  ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਾਲੀ, ਵਿਆਜ, ਕਮਿਸ਼ਨ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ|  ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ  ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ :  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ  ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ|  ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ :  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ|  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ |  ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *