HOROSCOPE

ਮੇਖ:  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੂਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ  ਹੋਵੇਗਾ| ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਬ੍ਰਿਖ : ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ- ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ  ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|  ਮਨ ਕੁੱਝ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਮਿਥੁਨ :  ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ,  ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਪਤਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ  ਪਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਨਾਉ ਵਧੇਗਾ|  ਸੰਤਾਨ  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਵਿਦਿਆ ,  ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ – ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ|  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ     ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ :  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ| ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਸਫੂਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ| ਪੈਸਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ  ਆਪਣੀ ਮਧੁਰਵਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ    ਜੇਤੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੋਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸੱਮਝੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ|  ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੋਸਤਾਂ – ਸਬੰਧੀਆਂ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਹੋਵੇਗੀ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਕੰਨਿਆ:  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਦਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਭਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ     ਸਕੋਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੇ|  ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ  ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|  ਕੋਰਟ- ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|  ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:  ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਸ – ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|  ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ-ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ  ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ:  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ | ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ|  ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|  ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|
ਮੀਨ  : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ  ਵਧੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|  ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *