Horoscope

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ  ਮਿਲੇਗੀ|  ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ |  ਮੌਜ – ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੇਲ – ਜੋਲ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ| ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ |  ਮੌਜ – ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|  ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਮਿਥੁਨ :ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਵਾਰੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ|  ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ -ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਰਕ : ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|  ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੈਸੇ ਖਰਚ    ਹੋਣਗੇ|
ਸਿੰਘ:  ਸਰੀਰ-ਮਨ ਨਾਲ  ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਰਹੋਗੇ|  ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਭਰਾ -ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ |  ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ :  ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ  ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵਧਾਉਣਗੇ |  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ|  ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ:  ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ |  ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ – ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ |  ਮੌਜ – ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਥੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਦੇ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਕੋਰਟ – ਕਚਹਿਰੀ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ     ਰਹੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਧਨੁ:  ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੋਵੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ  ਨਾਲ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਇਆ  ਰਹੇਗਾ|  ਦੋਸਤਾਂ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |  ਕਮਾਈ  ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ:  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ,  ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ|  ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਧੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ |  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ,  ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ|  ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੋ|  ਮੌਜ – ਸ਼ੌਕ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|  ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|
ਮੀਨ:  ਧੰਨ ਲਾਭ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ |  ਵਪਾਰੀਵਰਗ  ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ|  ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *