Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਾਂਗਲਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋਗੇ|  ਤੀਰਥਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ:  ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ       ਹੋਵੇਗੀ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣਗੇ| ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਾਲ ਥਕਾਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|  ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ|
ਮਿਥੁਨ:  ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ  ਰਹੇਗਾ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣੋਗੇ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਭ  ਹੋਵੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ    ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਰਕ :  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ|  ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ    ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ|  ਤੁਹਾਡੀ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ੍ਰਿਜਨਾਤਮਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ| ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਖਦ ਰਹੇਗੀ| ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ |  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ|  ਮਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਰਹੇਗਾ| ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ|  ਥਕਾਣ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ  ਦੇ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ     ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ:  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ| ਭਾਗਿਅਵ੍ਰੱਧਿ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ     ਪਵੇਗਾ| ਨਜਦੀਕ  ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਣ ਰਹਿਣਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ – ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ :  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ -ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਕੇ- ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਵੇਗਾ |  ਮਿਠਾਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ|  ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਾਣੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਧੰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਧਨੁ:  ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ|  ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ| ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ|  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ|  ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮਕਰ:  ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ |  ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ  ਵਧੇਗੀ|  ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ    ਰਹੇਗੀ|  ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ|
ਕੁੰਭ:  ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ  ਹੈ|  ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗ ਵਰਗ  ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ -ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ|  ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ  ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ |  ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਏਗਾ| ਜਨਤਕ ਮਾਨ- ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *