Horoscope

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾਯੁਕਤ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|  ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ  ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ|  ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ  ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ|  ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ :  ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧਨ  ਹਾਨੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ|
ਸਿੰਘ:  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ  ਦਿਓਗੇ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ |  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ,  ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |  ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ|  ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛਾਇਆ  ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ|  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ  ਹੋਵੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ:ਤੁਸੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ  ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ  ਮਿਲਣਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ:ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ | ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|  ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ|  ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹੇਗਾ| ਰੱਬ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ -ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖਸਾਂਦ ਨਾਲ  ਆਨੰਦ  ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ| ਪਾਰਟੀ,  ਪਿਕਨਿਕ ,  ਯਾਤਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਚਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ |  ਪੈਸਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਿੱਤ  ਮਿਲੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ|  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ  ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ|  ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਲੋ| ਔਲਾਦ  ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਲੇਖਨਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ|  ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ|
ਮੀਨ:  ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗੀ|  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ|  ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *