Horoscope

ਮੇਖ: ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਰਹੇਗੀ|  ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ  ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜੋਰ ਰਹੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੰਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|  ਸੰਤਾਨ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ|  ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ|
ਮਿਥੁਨ:  ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਤਾਜਗੀ ਅਤੇ ਸਫੁਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ |  ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਸਕੇ – ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਕਰਕ:  ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਤਾਸ਼ਾ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ|  ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ    ਹੋਵੇਗਾ|  ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ|
ਸਿੰਘ:  ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਵਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਬਾਣੀ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ|
ਕੰਨਿਆ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨ  ਰਹੋਗੇ| ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਵੱਖ ਵੱਖ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ|  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ|  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ-  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ|  ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ,  ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ|
ਧਨੁ:  ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਨਰਮ- ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰੋ|  ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ  ਹੋਣਗੇ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ|
ਮਕਰ: ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਮਰੀਜ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ,  ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਓਗੇ|  ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ|  ਨੌਕਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ|
ਕੁੰਭ:  ਭਰਪੂਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ  ਦੇ ਨਾਲ  ਰੁਮਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ  ਬਣਾਉਣਗੇ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ |  ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ,  ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ| ਜਨਤਕ ਮਾਨ- ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ:  ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਵਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਗਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ  ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *