Horoscope

ਮੇਖ:  ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ  ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਨੇਹੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ    ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰਖੋ|  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰਤਾਪੂਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਸਰਦੀ – ਖੰਘ  ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|   ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ  ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ  ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਨਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨਾ|
ਕਰਕ:  ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗੀ|  ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ  ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਸਿੰਘ :  ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ   ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|  ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮਜੋਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ|  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ       ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ|  ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪੀੜ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|  ਸਨੇਹ-ਪਾਤਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ |  ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ|  ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲੋ|  ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ  ਹੋਵੇਗਾ| ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ  ਮਿਲਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਘਰ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗਾ|  ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਸਨੇਹ-ਪਾਤਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ  ਕਰੋਗੇ| ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਭੱਜਦੌੜ ਮਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ|  ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ  ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ | ਦੋਸਤਾਂ ,  ਸਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੁਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ|  ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਮਕਰ:  ਜਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ,  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਬਨਣਾ| ਜਮੀਨ – ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਕੁੱਝ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ  ਰਹੇਗੀ,  ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ|  ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿਉ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ| ਲੇਖਨ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਵੇਗਾ| ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ  ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ | ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ |  ਮਾਨਸਿਕ  ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਮੀਨ:  ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ     ਰਹੇਗਾ|  ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਅਤੇ ਤਨਾਓ  ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ| ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵਿਧਾਯੁਕਤ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਣੇਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ  ਸਕੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *