Horoscope

ਮੇਖ : ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ |  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਬੁਜੁਰਗਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|  ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨ ਲਾਭ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਧਾਏਗਾ| ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਖ:  ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ         ਮਿਲੇਗਾ |  ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ| ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਤੰਦੁਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ,  ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੰਦ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ- ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਹਤਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ|  ਔਲਾਦ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ| ਵਿਰੋਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ -ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਰਕ:  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ , ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ| ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸਿੰਘ :  ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ|  ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ |  ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ|  ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ : ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,  ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ|  ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ|
ਤੁਲਾ:  ਕਲਪਨਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ|  ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸੁਖਦ ਰਹੇਗਾ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ|  ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜਗੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ      ਸਕੋਗੇ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਆਦਿ  ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|  ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਖਦ ਰਹੇਗੀ| ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ| ਵਪਾਰ –  ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮਕਰ:   ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ|  ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਸਿਹਤ ਮੱਧ ਰਹੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਸੱਜੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੁੰਭ:  ਸਰੀਰਕ ,  ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓਗੇ|  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|  ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕੋਗੇ|  ਉਪਹਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੀਨ :  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ |  ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ |  ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ |   ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ – ਕਚਹਿਰੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *