Horoscope

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ |
ਮਿਥੁਨ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁੰਦਰ ਕਪੜੇ, ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕਰਕ : ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੋਗੇ| ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ| ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਸਿੰਘ : ਲਿਖਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ|
ਕੰਨਿਆ : ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ| ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇਗਾ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਤੁਲਾ : ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣਗੇ| ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਏ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ| ਬੇਲੌੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਬਣਾਏਗੀ|
ਧਨੁ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ| ਸਗੇ – ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ – ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧੇਗੀ| ਕੋਰਟ – ਕਚਹਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ| ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ : ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ| ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੀਨ : ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *