HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚਲੋ| ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ -ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਜਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂਪਣ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਹਿਤਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਰੱਖੋ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਰਕ : ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਟਾਲੋ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਚਲੋ| ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰਤੂੰ – ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵਧੇਗਾ | ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ| ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਖੋ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨੋਰੰਜਨ – ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਕੋਰਟ- ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰਤਾਪੂਰਣ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨਵ੍ਰਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ| ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨਾ| ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੁਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *