HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ| ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਇਸਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੂਤਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਵਿਚਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰਤਾਪੂਰਣ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ| ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਖੋ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਨੋਰੰਜਨ – ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਕੋਰਟ – ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ| ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰਤਾਪੂਰਣ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਿਆਜ, ਦਲਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਪ੍ਰਿਆਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਤੁਲਾ: ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਤੂ – ਮੈਂਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵਧੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਧਨੁ : ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ | ਇਕਾਗਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਟਾਲ ਦਿਓ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ ਚਲੋ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ : ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਜਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂਪਣ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕੁੰਭ: ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਰੱਬ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਮੀਨ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚਲੋ| ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *