Horoscope

ਮੇਖ :  ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ  ਦੂਰ ਰਹੋ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਚਲੋ| ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ|  ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਉ|
ਬ੍ਰਿਖ :  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਲਾਸਮਈ ਰਹੇਗਾ|  ਸਰੀਰਕ ਸਫੂਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|  ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ| ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਕਰਕ : ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ|     ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੂਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ  ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ  ਹੋਣਗੇ|    ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ|
ਸਿੰਘ:  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ|  ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ|  ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰੋ|
ਕੰਨਿਆ : ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ       ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਤੁਲਾ : ਦਿਨ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਨੂਭਵ ਰਹੇਗਾ|  ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ|    ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|  ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |  ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਧਨੁ :  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਰੋਗੀ ਰਹੋਗੇ |  ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ           ਮਿਲੇਗਾ|
ਮਕਰ :  ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ|  ਦੁਪਹਿਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਂੋ|  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਖੋ|  ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੋਰਟ – ਕਚਹਰੀ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲਕੇ ਚਲੋ|
ਕੁੰਭ:  ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਧਨਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|  ਦੋਸਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮੀਨ: ਵਾਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ |  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ|  ਦੁਪਿਹਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ|  ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|  ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *