HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਮਨ ਮੁਟਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕਰਕ: ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ|
ਸਿੰਘ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਧਨ-ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਧਨ-ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਧਨੁ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਲਸਰੂਪ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਧਨ ਆਮਦਨ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ, ਧਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਲਈ ਸਿਤਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਮੀਨ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *