HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਆਮਦਨ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉਤਮ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ| ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ: ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਚਿੜ-ਚਿੜਾਪਣ ਰਹੇਗਾ| ਆਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਉ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕਰਕ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ| ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ|
ਸਿੰਘ: ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ|
ਕੰਨਿਆ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝੋ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਾਧਨ ਰਹੋ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀ-ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਧਨੁ: ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ|
ਮਕਰ: ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੇਗੀ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਬਣਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਕੁੰਭ: ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਧਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇਗੀ| ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸਖਤ ਪਰੀਖਿਆ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *