HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ| ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਸੁਖਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨਗੇ | ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ| ਤੁਸੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ|
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਉਗੇ|
ਤੁਲਾ : ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤੁਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਧਾਰਣ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ – ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਣਗੇ | ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਮਕਰ: ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ| ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਨਾ ਪਏ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਲੋ| ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ| ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰੀਵਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਰੋਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *