HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ| ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇਗੀ| ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ-ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ: ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣੋਂ ਧਨ ਖਰਚ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ| ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ|
ਸਿੰਘ: ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ| ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉਤੇ ਛਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕਰੋ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਕੰਨਿਆ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਤੁਲਾ: ਮਨ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ| ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਰੰਭ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ | ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ- ਵਿਵਾਦ ਟਾਲੋ| ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਏਗੀ| ਅਚਾਨਕ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ| ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਦਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ| ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇਨਾਲ ਹੈ| ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੀਨ : ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਰਹੋਗੇ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ| ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿਓ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *