HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰ – ਧੰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕ ਮਿਲੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ|
ਮਿਥੁਨ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ| ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਕਰਕ : ਮੌਜ – ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੈਰ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ- ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਜਸ, ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ : ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਆਦਿ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਓ| ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਵੰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲ ਦਿਓ | ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ| ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ| ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ| ਵਿਅਰਥ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਮਕਰ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸਰਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ : ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨਾ| ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਸੰਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮੀਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਆਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੈਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ| ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *