HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾਯੁਕਤ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ| ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾਖਦਸ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ| ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਰਾ- ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥੁਨ : ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ| ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ| ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਬਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਝਗੜੇ, ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋ| ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ|
ਸਿੰਘ:ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ| ਇਸਤਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕੰਨਿਆ:ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੈਸਾ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ:ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਵ੍ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ| ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹੇਗਾ| ਰੱਬ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ – ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੁਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ| ਪਾਰਟੀ, ਪਿਕਨਿਕ, ਪਰਵਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਚਾਰ- ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਲੇਖਨਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ| ਪੈਸਾ ਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ|
ਕੁੰਭ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ| ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਲੇਖਨਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣੋਂ ਖਰਚ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਮੀਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਂਦਰਾ ਸਤਾਏਗੀ| ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *