HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ| ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ | ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਓ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ| ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਮਿਥੁਨ : ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਣ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਨੇਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ| ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ , ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਟਾਲੋ| ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰੋ| ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ| ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ : ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਸ, ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਧਨਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਧੁਰਤਾ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਮ ਵਿਵਾਹਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ, ਆਲਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ| ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ|
ਧਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲੋ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਗੁੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ| ਨੀਤੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਧਨਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ-ਜੁਲਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ| ਨਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|
ਕੁੰਭ: ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ| ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸਵਾਨ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇਗਾ| ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ| ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮੀਨ:ਤੁਸੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰੋਗੇ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲੋ| ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ| ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *