HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ- ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ| ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ| ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ |
ਕਰਕ: ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਗੇ| ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ | ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ| ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਨਾਓ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪੈਸਾ – ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ| ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ|
ਕੰਨਿਆ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਭਰਾ – ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣੇਗਾ| ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ|
ਤੁਲਾ: ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਓ| ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੂਰਣ ਦਿਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੋ| ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ| ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ|
ਧਨੁ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ| ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਉਗਰਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਆਨੰਦਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਵਪਾਰ – ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ| ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ| ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ| ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ | ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਉਗਾਹੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ| ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਿਸੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ| ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ: ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਾਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ -ਜੋਲ ਰਹੇਗਾ| ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ| ਧਨਲਾਭ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *