HOROSCOPE

ਮੇਖ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਾਨ ਬਣੇਗੀ| ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮੁਕਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਠਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਖ: ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣਗੇ| ਹਫਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਗੇ|
ਮਿਥੁਨ: ਆਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ| ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ| ਘਰੇਲ ਸੁਖ ਪੂਰਣ ਰਹਿਣਗੇ| ਸਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ|
ਕਰਕ: ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਲਾਭ ਵੀ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ: ਹਫਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਰਹੇਗੀ| ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ| ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਆਲਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗੀ| ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ| ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਓ|
ਤੁਲਾ: ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ|
ਧਨੁ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਨੌਕਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ|
ਮਕਰ: ਵਿਗੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਹੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ| ਮਨੋਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਰਹੇਗੀ| ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਮਨ ਮੁਟਾਅ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ|
ਮੀਨ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਫਲਸਰੂਪ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹਨ| ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *