HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ| ਆਪਣੀ ਮਧੁਰਵਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕੋਗੇ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇਗਾ| ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੱਧ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਫੁਤਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ|
ਮਿਥੁਨ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਫਲਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ|
ਕਰਕ: ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ| ਇਸਤਰੀਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ|ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਿੰਘ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈ| ਇਸਤਰੀਵਰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ|
ਕੰਨਿਆ: ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ | ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ|
ਤੁਲਾ: ਖਾਣ- ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ| ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਥਿਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਵੇਗੀ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਤੁਸੀਂ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ| ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਖਾਣ – ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ|
ਧਨੁ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਦਾਈ ਰਹੇਗਾ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ|
ਮਕਰ: ਮਧੁਰਵਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ| ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ| ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ|
ਕੁੰਭ : ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ | ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਨ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧੋ| ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ|
ਮੀਨ: ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ| ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਖੋ| ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *