HOROSCOPE

ਮੇਖ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਤਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ |
ਬ੍ਰਿਖ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਨੇਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਮ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਆਵੇਗਾ| ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਧਨ ਲਾਭ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮਿਥੁਨ: ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ| ਖਰਚ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ| ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ| ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਕਰਕ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜਾਰੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ| ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਲਟ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ|
ਸਿੰਘ : ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸਤਰੀਵਰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੋ|
ਕੰਨਿਆ: ਸਰੀਰਕ – ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਭਰਾ – ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ| ਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ|
ਤੁਲਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ| ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ| ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਪਣੀ ਜਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ|
ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ: ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਫਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ| ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ| ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰਹੇਗੀ |
ਧਨੁ : ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਓ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ| ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰੋ| ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ| ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ| ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ|
ਮਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ| ਦੋਸਤਾਂ, ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ| ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|
ਕੁੰਭ: ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ| ਨੌਕਰੀ -ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ| ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ| ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ| ਮਾਨ – ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ| ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ|
ਮੀਨ: ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ-ਮਨ ਤੋਂ ਥਕਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਝੱਲਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ| ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *